Ar tu save nuvertini? (+ Testas)

Pasibaigus metams visada susimąstome, ką gero ir ką skaudaus jie mums atnešė. Dedame „pliusus ir minusus“. Vienus dalykus nuvertiname kaip nesėkmes, nors kažkas netvertų kailyje tai turėdamas, o kitus atvirkščiai – labai pervertiname.

Iš tiesų nėra nei pergalių, nei pralaimėjimų. Yra tik mūsų požiūriai į gyvenimo situacijas. Viskas gali būti tiesiog nuostabu, jei mes mokėsime kitaip vertinti nesėkmes.

Žmonės taip pat linkę vertinti kitus žmones, tačiau didžiausias klaidas darome vertindami save. Prisipažink, ne kartą esi sutikęs/-usi paauglių, kurie mano, kad yra geriausi, įdomiausi pasaulyje. Tokius vadini „pasikėlusiais“.

Deja, ne malonesni atrodo ir tie, kurie nuolat murma, kokie jie nelaimingi, kokie nesuprasti, neįdomūs, nemokantys bendrauti, vieniši... Tie save nuvertina. Kuo skiriasi šios savęs vertinimo klaidos, iš kur jos atsiranda ir kodėl?

Savęs vertinimas – tai savęs: savo galimybių, savybių, bruožų, įvaizdžio ir reikšmės kitiems vertinimas. Jis būna teigiamas ir neigiamas. Pastebėta, kad asmenys, pasižymintys vienodais sugebėjimais ir panašiais nuopelnais, dažnai save vertina skirtingai.

Savęs vertinimo skalėje išryškėja du kraštutinumai: savęs pervertinimas ir savęs neįvertinimas. Tarp šių kraštutinumų yra teigiamas savęs vertinimas, tačiau jokiu būdu jis nėra vien tik geros mintys apie save ir jokios savikritikos.

Savęs pervertinimas gali atsirasti ne tik dėl neteisingo tėvų auklėjimo. Neretai pasitaiko, kad vyresnieji asmenys tave vertina neigiamai, o bičiuliai, bendraamžiai – teigiamai, ar net pervertina. Dažniausiai pasirenkama bičiulių nuomonė, kadangi paaugliui pagrindinis autoritetas yra draugai ir bičiuliai. Žmogus, kuris linkęs save pervertinti, dažniausiai nesugeba nudirbti ne pagal sugebėjimus prisiimtų darbų, pridaro daug klaidų.

Toks žmogus neretai menkina kitus, žiūri į juos kaip į daiktus ar priemones savo tikslams pasiekti, dažnai konfliktuoja su aplinkiniais, kai šie pabando objektyviai jį vertinti ir atitinkamai su juo elgtis. Jie vertina save žymiai geriau negu kitus, įsivaizduoja save dosnesniais, sąžiningesniais, stipresniais, protingesniais ir pan.

Žmonės, perdėtai save vertinantys, būna dažnai pasipūtę, ne su visais linkę bendrauti. Jiems svarbiausi yra savi norai, savo idėjos, planai, domisi savimi, kitais – tik tiek, kiek jiems naudinga. Kraštutiniais atvejais, kai savęs pervertinimas yra palaikomas ar skatinamas aplinkinių, gali peraugti į didybės maniją ir tapti liga.

Per aukštas savęs vertinimas neugdo savikritiškumo ir reiklumo sau. Tokie jaunuoliai pernelyg patenkinti savimi, neturi stimulo tobulėti. Nesusiformavusi tokio žmogaus asmenybė sustingsta, nuskursta. Atsiranda pavojinga jauno žmogaus dvasinės destrukcija.

Save pervertinantys asmenys išsiugdo aroganciją. Tai neigiamos savybės, kur dominuoja išdidumas, puikybė, kitų niekinimas.

Savęs neįvertinimas. Kai asmuo mano apie save daug prasčiau negu yra iš tikrųjų, yra pernelyg savikritiškas ir reiklus sau, niekuomet nepatenkintas savo darbais ir poelgiais, jis nuvertina save. Sakykime, žmogus turi pakankamai duomenų kokiam nors darbui atlikti, bet jis, menkai save vertindamas, nepasitiki savo galimybėmis ir niekaip nesiryžta jo imtis.

Asmuo, nepasitikintis savimi, visuomet apie save yra prastesnės nuomonės, negu yra iš tikrųjų. Jo susikaustymas ypač varžo jo aktyvumą, iniciatyvą, mažina kūrybiškumą. Tokie žmonės nebekelia sau naujų veiklos tikslų, nesiima kokių nors naujų problemų sprendimo būdų.

Save nuvertinantys žmonės laukia, kad juos apgaudinėtų, skriaustų, nevertintų kiti. Jie jaučiasi atstumti, kitų nesuprasti. Jiems trūksta draugų, juos kankina vienatvė, kuri kyla iš trokštamų neišsipildymo.

Koks esi tu? Ar pervertini save kaip išlepintas vaikas ar neįvertini savęs ir leidi „lipti ant galvos“? Kiekvienam teiginiui pasirink vieną tau priimtiniausią atsakymą.

1. Aš jaučiuosi vertingu žmogumi, blogiausiu atveju lygiu/-ia su kitais.

• visiškai sutinku – 3 balai;

• sutinku – 2 balai;

• nesutinku – 1 balas;

• visiškai nesutinku – 0 balų;

2. Aš turiu gerų savybių.

• visiškai sutinku – 3 balai;

• sutinku – 2 balai;

• nesutinku – 1 balas;

• visiškai nesutinku – 0 balų;

3. Aš jaučiuosi nevykėliu/-e.

• visiškai sutinku – 0 balų;

• sutinku – 1 balas;

• nesutinku – 2 balai;

• visiškai nesutinku – 3 balai;

4. Aš galiu gerai padaryti tai, ką daro daugelis žmonių.

• visiškai sutinku – 3 balai;

• sutinku – 2 balai;

• nesutinku – 1 balas;

• visiškai nesutinku – 0 balų;

5. Aš neturiu kuo didžiuotis.

• visiškai sutinku – 0 balų;

• sutinku – 1 balas;

• nesutinku – 2 balai;

• visiškai nesutinku – 3 balai;

6. Aš žvelgiu pozityviai į situacijas.

• visiškai sutinku – 3 balai;

• sutinku – 2 balai;

• nesutinku – 1 balas;

• visiškai nesutinku – 0 balų;

7. Iš tiesų aš esu patenkintas/-a savimi.

• visiškai sutinku – 3 balai;

• sutinku – 2 balai;

• nesutinku – 1 balas;

• visiškai nesutinku – 0 balų;

8. Aš turėčiau labiau gerbti save.

• visiškai sutinku – 0 balų;

• sutinku – 1 balas;

• nesutinku – 2 balai;

• visiškai nesutinku – 3 balai.

9. Aš dažnai jaučiuosi nenaudingas/-a.

• visiškai sutinku – 0 balų;

• sutinku – 1 balas;

• nesutinku – 2 balai;

• visiškai nesutinku – 3 balai;

10. Aš dažnai galvoju, kad iš tiesų nesu geras/-a.

• visiškai sutinku – 0 balų;

• sutinku – 1 balas;

• nesutinku – 2 balai;

• visiškai nesutinku – 3 balai;

Rezultatai:

Testo rezultatų svyravimo skalė yra nuo 0 iki 30 balų.

26 – 30 balai – tu pervertini save.

15 – 25 balai – tu vertini save teisingai. Nei per daug, nei per mažai.

Mažiau nei 15 balų – žemas savęs vertinimas arba savęs nuvertinimas.

Rezultatai visuomet gali keistis. Kuo geriau pažįstame save, tuo mums lengviau tobulėti. Linkiu save vertinti blaiviai, nes nuo to priklauso mūsų gyvenimo sėkmė.

Linkiu sėkmės, meilės ir kantrybės.

Visada Jūsų ir su Jumis

Rasa Kuodytė – Kazielienė

Rašykite ir klauskite psichologės el. paštu psichologija@delfi.lt.

Atsakymai pasirodys DELFI Gatvės rubrikoje „Psichologas pataria”.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis