Sektos: stereotipai, mitai, faktai ir realybė

Ar žinojai, kad sekta laikomo Visariono judėjimo nariai turi savo miestą Sibire, kurį vadina "Saulės miestu"? Jie atiduoda visus pinigus Jeruzalės bažnyčios statyboms, o patys gyvena puspadžiu ir net neturi lėšų iš ten pabėgti.

Visariono komunos nariai yra visiški natūralistai, vegetarai, nepripažįstantys modernaus pasaulio medicinos ir mokslo.

Esu buvusi "Tyros meilės draugijos" paskaitose, dar vadinamų Munistų sektos ideologijos mokymuose. Visiems labai įdomu, ką ten pasakoja, tačiau nueiti - nedrąsu. Galiu pasakyti - kritiško žmogaus niekas nemėgsta, net sektos.

Paskaita, vykusi Muno judėjimo būstinėje truko apie valandą, joje dalyvavo keli "pavargę" neformalai, vienas išsigandęs studenčiukas ir aš. Pasakojimas buvo gan paprastas, temos nenukrypstančios nuo skaidrių medžiagos. Klausimai ir diskutavimai - nepageidaujami. Jei bandai ginčytis su išsakytomis tezėmis - tau pasiūloma apsilankyti "gilesnėse" paskaitose, kurios vyksta vakarais. Su daug kuo nesutikti sunku. Pradinės paskaitos išties atkartoja jauno žmogaus visuomenės vienybės ir prasmės troškimą. Tačiau įtarimą kelia asmeninių kontaktų reikalavimas, tau paliekant paskaitą, neva "siekiant bendrauti ir diskutuoti su protingais žmonėmis".

Tokie naujieji religiniai judėjimai (NRJ) nenaujas reiškinys. Prieš pora tūkstantmečių ir krikščionybė buvo ne kas kita kaip gan pavojinga mitais apipinta sekta.

Nuo seniausių laikų sektos buvo grupės žmonių susibūrimai, kurie išpažino kitokį nei vyraujantis tikėjimas. Tuo religinių judėjimų dalyviai ir buvo pavojingiausi ir paslaptingiausi.

Šiuo metu žodis "sekta" ir "kultas" įgauna neigimą atspalvį, nors, kaip teigia vienuolis pranciškonas Arūnas Peškaitis, tai dažnai tėra žiniomis apie judėjimus nepagrįsti svaičiojimai. Retai kada sektose "plaunami smegenys" ar stengiamasi paveikti psichologiškai. Dažnai žmonės patys neverčiami tuo įtikėti, jie ateina ir laisvai išeina iš susibūrimų. Ten pasilieka tik skelbiamomis idėjomis nuo seno tikintys asmenys. Sąmoningai pritardami skleidžiamoms idėjoms, jie patys atsisako turto, draugų, visuomenės, valstybės paramos, nes randa visa tai atstojančias vertybes.

Dažniausiai religiniai judėjimai turi aiškų, charizmatišką lyderį, kuris šventai tiki tuo, ką skelbia. Paprastai lyderis vadina save dievo mediumu arba naujuoju dievu, pranašu arba naujosios tvarkos kūrėju. Jis skelbia pasauliui žinią apie "tikrąjį" kelią, kuris užmirštamas šiame bejausmiame, savanaudiškumu grįstame pasaulyje. Sektos vadovas garantuoja "tikrąjį" gyvenimą, kurio daugelis įvairiausiais būdais ieško.

Kodėl taip traukia?

Jaunimo religinėse grupėse gan nedaug, daugiau jaunų žmonių ateina į bažnyčias, teigė vienuolis. Vis tik tie, kurie susidomi religinių grupių veikla jaučiasi dažniausiai renkasi jas, nes bažnyčia nepateisina jų lūkesčių. Pasigendama tolerancijos, jaunatviškumo.

Jauni žmonės NRJ ieško savęs, nes jaučiasi nesaugūs arba maištauja prieš komercinę, beprasmę, šaltą, beasmenę, vartotojišką aplinką. Juos patraukia visuomenėje esantis nesaugumo jausmas, šilumos, supratimo, prisirišimo, rūpesčio troškimas. Jie nori atsiriboti nuo to, kas juos žlugdo. Paprastai priklausymas tam tikrai ideologinei grupei ar religiniam judėjimui yra tai laikinas asmenybės ieškojimų laikotarpis.

Kartais psichologinių traumų metu, kai asmuo labai pažeidžiamas, kai renkasi savo gyvenimo kelią ar daro svarbius apsisprendimus, prisijungimas prie NRJ tampa labai patrauklus... Judėjimuose žmonės greitai supažindinami su "tiesa". Jaunuolius patraukia artumas, supratingumas ir didelis dėmesys. "Jie gėrisi naujomis žiniomis, naujais žmonėmis, lyderiu, nes pastarasis yra tikras ir visai šalia, pasiekiamas ranka", - pasakojo pranciškonas.

Paprastai naujuose religiniuose judėjimuose santykiai tarp jos narių yra labai glaudūs, jie gyvena kaip šeima, todėl tikroji šeima tampa ne tokia artima. Visi draugai ir giminaičiai nutolsta, nes jų pažiūros paprastai prieštarauja judėjimui priklausančių žmonių nuomonei. Tuomet jie propaguoja savo žinias, trokšdami, kad "neteisieji atsiverstų".

Labiausiai prisijungi prie religinių grupių traukia konkrečių žinių apie pasaulį ir savo padėtį jame paieškos. Sektos traukia žmones, nes labai aiškiai formuluoja gyvenimo tiesas. Pasaulis padalinamas į juoda ir balta. Paprastai tie, kurie priklauso judėjimui yra išgelbėti, o tie, kurie nepriklauso yra "neteisieji", "apleistieji".

Verbuojama labai paprastai. Žmonėms siūloma lankyti kalbos kursus, organizuojamos paskaitos, renginiai, mokymai, kurie iš pirmo žvilgsnio visai nekalti ir gali sudominti daugelį naujovėmis besidominčių asmenų. Daugelio jų idėjos labai artimos. Jie skelbia susimąstymą apie pasaulio ateitį, kalba ekologinėmis temomis, propaguoja vegetarizmą, kailių, odų nenaudojimą, toleranciją, meilę, šeimos vertybes.

Kaip atpažinti?

Kai kurie NRJ priklausantys žmonės užsidaro, koncentruojasi į savo vidinį pasaulį, izoliuoja save nuo kitų. Jie jaučia priklausomybę nuo grupės, neretai ir atsakomybę. Atsakomybė - tai būdas "pririšti" žmones, jiems paprastai suteikiamos "pareigos", pasirūpinti kažkokia judėjimo buities dalimi.

Pavojingiausia religiniuose judėjimuose tai fanatiškas atsidavimas, paklusimas laikytis dietų, keistų ritualų, vienpusiško pasaulio suvokimo. Vienas pavojingiausių A. Peškaičio įvardintų religinių ideologinių judėjimų - Ošo meditacijos centras.

Žmogus atitolsta nuo viso pasaulio, nuo visuomenės, nuo pareigų visuomenei ir tikrajai šeimai, paprastai kritikuoja valstybės politiką, atsiskiria nuo darbinės veiklos, nesimoko, nestudijuoja, todėl yra nenaudingi valstybei. "Naujų religinių judėjimų yra nedaug ir retai pastebima, kad jos verstųsi nusikalstama veikla, kaip kartais yra teigiama, - tai mitai," – sakė vienuolis pranciškonas A. Peškaitis.

Naujieji religiniai judėjimai Lietuvoje:

Falun Gong – iš Kinijos kilęs, estetines teorijas propaguojantis tikėjimas.

Krišnaitai (Krišnos Sąmonės religinė bendrija) – iš Indijos kilęs tikėjimas, kaip aukščiausią Dievo asmenį garbina Krišną (Višnu).

Sai Baba, Bhagavan Šri Satja Sai Baba – tikėjimas Satjos Sai Babos mokymu (religijų vienybė, žmogaus dieviškumas, 5 žmogiškosios vertybės – tiesa, teisingumas, ramybė, meilė ir neprievarta).

Bahaizmas – įvairias religijas bandantis apjungti tikėjimas.

Jehovos liudytojai – krikščioniškos kilmės bendruomenė.

Kristaus bažnyčia – krikščioniškos kilmės bendruomenė.

Mormonai, Paskutinių dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia – krikščioniškos kilmės bendruomenė.

Susivienijimo bažnyčia arba Munistai – krikščioniškos kilmės bendruomenė.

Tikėjimo žodis – krikščioniškos kilmės bendruomenė.

Romuva – senovės baltų tikėjimą bandanti atkurti bendrija.

Satanistai – įvairios smulkios, dažniausiai antikrikščioniškos ar ateistinės sektos, organizacijos, grupės ir pavieniai asmenys.

Vudu – Haityje paplitęs šamanistinio pobūdžio tikėjimas, kilęs iš juodaodžių vergų sektų.

Žydų ortodoksai – grupė itin konservatyvių judaizmo pakraipų.

Žiurkininkės – nevienareikšmiškai vertinama satanistinio pobūdžio lesbiečių sekta.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis