Moksleiviams gali būti sudarytos galimybės ugdytis namuose

Seimas antradienį ketina apsispręsti, ar įteisinti ugdymąsi šeimoje.Jeigu Seimas pritartų parlamentarų grupės iniciatyvai, vaikui būtų sudarytos galimybės mokytis savarankiškai kasdien nelankant mokyklos, t. y. ugdytis šeimoje.

Pagal svarstomą projektą, vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų ir pasirinkta mokykla sudarytų mokymo sutartį. Ugdantis šeimoje įgytą išsilavinimą siūloma prilyginti mokykloje įgytam išsilavinimui.


Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą mokykla, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertintų ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.


Mokykla, su kuria sudaryta mokymo sutartis, mokinius konsultuotų, aprūpintų mokomąja medžiaga, periodiškai vertintų mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą.


 Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarką nustatytų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.


Parlamentarų duomenimis, šiuo metu ugdymasis šeimoje Lietuvoje gali būti aktualus 100-200 mokinių.


Siūloma, kad Švietimo įstatymo pataisos įsigaliotų 2020 m. rugsėjo 1 d.


Šiuo metu Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nėra įtvirtinta galimybė pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas vaikui ugdytis šeimoje.


Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis