Ar tu agresyvus? (+Testas)

Ne kartą rašėme apie pyktį ir agresiją. Tačiau neužsiminėme apie pykčio priepuolius ir smurtą prieš žmones, kuriuos mylime. Kaip atsitinka, kad tampame žiaurūs ir nesusivaldome net tada, kai galime prisiekti, kad kai kurių žmonių negalėtume įskaudinti?

Manau, kad visi sutiksite, kad nors ir kaip mylime savo tėvus, draugus, mylimuosius, jie vis tiek vienaip ar kitaip mums sukelia pyktį ir neigiamus jausmus.

Kas yra agresija? Agresija yra fizinis ar žodinis elgesys, kuriuo siekiama pakenkti arba sunaikinti neigiamus jausmus sukėlusį asmenį. Kartais agresija sukyla nesąmoningai, o kartais ji pasirenkama kaip tikslas ko nors pasiekti.

Remiantis Sigmundu Froidu buvo nustatyta, kad žmonėms būdinga didžiulė agresijos proveržių galia. Freudas manė, kad šalia teigiamų jausmų, mes jaučiame ir susinaikinimo, savinaikos instinktą - „mirties instinktą“.

Agresija pasireiškia, kai įvyksta koks nors nemalonus įvykis. Susidūrę su kančia reaguojame skirtingai. Kartais kenčiame tyliai, o kartais kunkuliuojame pykčiu. Yra nustatyta, kad nelaimingi žmonės dažnai paverčia ir aplinkinius nelaimingais.

Žmogaus agresyvumas auga, kai gyvenimas klostosi ne pagal jo planą. Pvz., tėvai neišleidžia į draugų gimtadienį arba draugas neleidžia eiti susitikti su draugėmis ir t.t.

Kaip valdyti save ir kylančią agresiją?

Mes visko galime išmokti. Agresijos irgi galima išmokti. Jeigu agresija leidžia pasiekti trokštamo dėmesio, meilės, nuolankumo ir kitų malonių dalykų, tai ji gali nuolat kartotis ir tapti neatsiejama žmogaus būdo savybe.

Agresyvius žmones mes galime atskirti iš jų noro dominuoti, kritikuoti kitus, tyčiotis iš kitų. Šie žmonės gali nejausti ribų ir jų elgesys gali tapti pateisinamas vienu banaliu posakiu: „Tikslas pateisina priemones“.

Kaip suvaldyti save? Klausimas nėra lengvas, tačiau bandysiu atsakyti. Suvaldyti save galima tik tada, kai gerai save pažįstame. Jeigu kyla agresija, pažvelkite į save lyg iš šalies, bandykite ieškoti nepasitenkinimo, pykčio priežasčių.

Kartais mes „užsidegame“ ir prarandame blaivų protą, už mus pradeda kalbėti emocijos. Išmokti ramiai išsakyti tai, kas mus piktina ir kodėl, labai nelengva, tačiau vertinga. Kaip? Pvz., „Mane piktina, kad Tu nuolat vėluoji. Jaučiuosi nejaukiai, atrodo, lyg aš Tau visiškai nerūpėčiau.“ Nemalonias situacijas galima išspręsti taikiai, galima ieškoti kompromisų, reikia išsakyti nepasitenkinimą ramiai ir argumentuotai.

Pabandykite įsivertinti savo agresyvumo laipsnį tarpusavio santykiuose.

Agresyvumo testas

Šis testas leidžia nustatyti, ar žmogus yra linkęs į agresiją, ar jis moka valdyti susikaupusį pyktį.

Perskaitykite klausimus ir atsakymus. Tinkantį (reikiamą, jūsų nuomone, teisingą) atsakymą pabraukite.

1. Ar Tu linkęs/-usi ieškoti būdų susitaikyti po konflikto?

a) Visada – 1 balas;
b) Kartais – 2 balai;

c) Niekada – 3 balai;

2. Kaip Tu elgiesi kritiškoje situacijoje?

a) Viduje „verdu“ – 1 balas;

b) Išlaikau visišką ramybę – 2 balai;

c) Prarandu savitvardą – 3 balai;

3. Kokiu/-ia Tave laiko draugai?

a) Pernelyg pasitikinčiu/-ia ir pavydžiu/-ia – 1 balas;

b) Draugišku/-a – 2 balai;
c) Ramiu/-ia ir nepavydžiu/-ia – 3 balai;

4. Kaip Tu sureaguosi, jei Tau pasiūlys atsakingą darbą/veiklą?

a) Priimsi pasiūlymą su tam tikru nuogąstavimu – 1 balas;

b) Sutiksi neabejodamas/-a – 2 balai;

c) Atsisakysi darbo vardan savos ramybės – 3 balai;

5. Kaip Tu elgsiesi, jei kas nors iš draugų be Tavo leidimo paims nuo Tavo stalo popierius?

a) Sušuksiu, kur jie – 1 balas;

b) Priversiu grąžinti – 2 balai;

c) Paklausiu, ar jam dar ko nors reikia – 3 balai;

6. Kokias žodžiais Tu sutiksi savo mylimą žmogų, jei jis/ji atėjo vėliau nei paprastai?

a) „Kas gi Tave taip sutrukdė?“ – 1 balas;

b) „Kur bastaisi nuolat?“ – 2 balai;

c) „Aš jau pradėjau jaudintis?“ – 3 balai;

7. Kaip Tu elgiesi (arba elgtumeisi) už automobilio vairo?

a) Stengiesi aplenkti mašiną, kuri Tau „parodė uodegą“ – 1 balas;

b) Tau vis vien, kiek mašinų Tave aplenkė – 2 balai;

c) Dumsi tokiu greičiu, kad niekas Tavęs neaplenktų – 3 balai;

8. Koks Tavo požiūris į gyvenimą?

a) Subalansuotas – 1 balas;

b) Lengvabūdiškas – 2 balai;

c) Labai griežtas – 3 balai;

9. Ko Tu griebiesi, jei ne viskas pavyksta?

a) Bandai suversti visą kaltę kitiems – 1 balas;

b) Susitaikai su tuo – 2 balai;

c) Ateityje būsi atsargesnis/-ė – 3 balai;

10. Kaip Tu reaguoji į nūdienos jaunimo „pasileidimą“?

a) „Pats laikas uždrausti jiems tokias pramogas“ – 1 balas;

b) „Reikia jiems sudaryti sąlygas ilsėtis organizuotai ir kultūringai“ – 2 balai;
c) „Ir kodėl mes tiek terliojamės su jais?“ – 3 balai;

11. Ką Tu jauti, jei vaidmuo, kurio norėjai pats/-i, atiteko kitam?

a) „Ir kam aš tiek nervinausi?“ – 1 balas;
b) „Matyt jo fizionomija malonesnė“ – 2 balai;

c) „Gal man pavyks kitą kartą“ – 3 balai;

12. Kaip Tu žiūri siaubo filmą?

a) Bijai – 1 balas;

b) Nuobodžiauji – 2 balai;

c) Patiri tikrą malonumą – 3 balai;

13. Jei dėl „kamčių“ Tu vėluoji į svarbų susitikimą.

a) Visą susitikimą nervinies – 1 balas;

b) Bandai pelnyti susitikimo partnerio atlaidumą – 2 balai;

c) Nusivili – 3 balai;

14. Kaip Tu vertini savo sportinius pasiekimus?

a) Būtinai stengiesi laimėti – 1 balas;

b) Vertini malonumą vėl pasijusti sportišku – 2 balai;

c) Labai pyksti, jei nesiseka – 3 balai;

15. Kaip Tu pasielgsi, jei Tave prastai aptarnavo restorane?

a) Susitaikysi vengdamas/-a skandalo – 1 balas;

b) Iškviesi padavėją ir duosi jam/jai pastabą – 2 balai;

c) Nueisi pas restorano direktorių su skundu – 3 balai;

16. Kaip elgsiesi, jei Tavo draugą nuskriaudė mokykloje?

a) Pasikalbėsi su mokytoju – 1 balas;

b) Sukelsi skandalą draugą sumušusio asmens tėvams – 2 balai;

c) Patarsi draugui duoti grąžos – 3 balai;

17. Koks manai esąs žmogus?

a) Vidutinis/-ė – 1 balas;

b) Pasitikįs/-inti savimi – 2 balai;

c) „Prasimušantis/-i“ – 3 balai;

18. Ką atsakysi žmogui, su kuriuo susidūrei tarpduryje, ir jis ėmė atsiprašinėti Tavęs? a) „Atleisk, tai aš kaltas.“ – 1 balas;

b) „Nieko. Menkniekis.“ – 2 balai;

c) „Ar negalit būti atidesnis?“ – 3 balai;

19. Kaip Tu sureaguosi į straipsnį laikraštyje apie chuliganizmą tarp jaunimo?

a) „Kada gi pagaliau bus imtasi konkrečių priemonių?“ – 1 balas;

b) „Reiktų taikyti kūno bausmes.“ – 2 balai;

c) „Negalima visko versti jaunimui – kalti ir auklėtojai.“ – 3 balai;

20. Įsivaizuok, kad Tau teks iš naujo gimti, tačiau jau gyvūnu. Kokiu gyvūnu norėtum būti?

a) Tigru ar leopardu – 1 balas;
b) Naminiu katinu – 2 balai;

c) Meška – 3 balai;

Rezultatai:

Susumuokite pasirinktų atsakymų balus.

45 ir daugiau balų. Tu pernelyg agresyvu/-i. Neretai netenki pusiausvyros bei esi žiaurus/-i kitų atžvilgiu. Tu tikiesi „prasimušti“, iškopti į viršūnes, pasikliaudama/-a savo metodais, pasiekti sėkmę, aukodamas/-a aplinkinių žmonių interesus. Todėl Tu nesistebi kitų nepalankumu, bet pats/-i stengiesi juos nubausti, menkiausiai galimybei pasitaikius.

36 – 44 balai. Tu saikingai agresyvus/-i. Tačiau gan sėkmingai eini per gyvenimą, nes Tavyje pakankamai sveikos garbėtroškos ir pasitikėjimo savimi. Tu – vykęs/-usi vadovas/-ė.

35 ir mažiau taškų. Tu pernelyg taikus/-i. Tu nepasitiki savimi, savo jėgomis bei galimybėmis. Suprantama, tai nereiškia, kad Tu lankstaisi lyg žolelė pavėjui. Tačiau daugiau ryžto Tau pravers, kovojant už save.

Jei 7 ar daugiau klausimų Tu surinkai po 3 balus ir mažiau 7 klausimų – po 1 balą, tai Tavo agresyvumo protūkiai greičiausiai yra griaunančio pobūdžio, ne konstruktyvūs: Tu linkęs/-usi į neapgalvotus poelgius bei aršias diskusijas. Tu žiūri į žmones ir vertini juos paniekinančiai; savo elgesiu tu provokuoji konfliktines situacijas, nors galėtum jų išvengti be didesnio vargo.

Jei 7 ir daugiau klausimų Tu gavai po 1 balą ir mažiau negu 7 klausimuose - po 3 balus, tai Tu pernelyg uždaras/-a (intravertas/-ė). Tai nereiškia, kad Tau nebūdingi agresyvumo protrūkiai, bet Tu juos pernelyg stropiai malšini ir užgniauži. Pabandyk atsiverti.

Tai tiek apie agresiją tarpusavio santykiuose. Linkiu ugdyti savyje pakantumą, lankstumą, atlaidumą. Pyktis išeikvoja daug neįkainojamos mūsų energijos. Tačiau pykti reikia. Negalime tapti abejingais. Tik pyktį išreiškime konstruktyviai – žodžiais.

Sėkmės, meilės ir kantrybės.

Visada Jūsų ir su Jumis

Rasa Kuodytė – Kazielienė

Rašykite ir klauskite psichologės el. paštu psichologija@delfi.lt.Atsakymai pasirodys DELFI Gatvės rubrikoje „Psichologas pataria”.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis